Innan du begär offert för ditt fönsterbyte

Innan du begär offert för ditt fönsterbyte

För dig som går och funderar på att byta fönster kan det vara smart att informera dig om vissa saker innan du tar kontakt med en hantverkare för att begära en offert. Dels så handlar det om vilken typ av fönster du vill ha rent utseendemässigt, dels handlar det om fönstrets funktion. Det är också bra att kolla upp om du kan använda dig av ROT-avdraget för din fönsterrenovering.

Fönster och dess funktioner

Ett fönster har flera funktioner och alla dessa bör tänkas igenom inför ett fönsterbyte:

  • Ljusinsläpp – har du tillräckligt med ljusinsläpp för närvarande? Vill du utöka med större fönster, alternativt välja fönster som är konstruerade för att släppa in mer ljus?
  • Värmeinsläpp – har du dyra värmekostnader? Det finns idag fönster som är utformade så att de släpper in mer värme än de släpper ut.
  • Vädring – vill du kunna öppna alla fönster, och i så fall i vilken riktning? Ska de hängas i överkant, underkant, på sidan? Ska de kunna skjutas åt sidan?
  • Buller – bor du vid en hårt trafikerad väg eller nära järnvägen? Då kan bullerdämpande fönster med 3-glas eller 4-glas vara ett alternativ. De minskar nämligen bullret med 10 dB jämfört med 2-glasfönster, vilket upplevs som att du hör hälften så mycket av bullret.
  • Isolering – tänker du på miljön? Dina fönster ska bidra till en bra inomhusmiljö. Med dagens moderna fönster finns alla möjligheter att spara pengar på uppvärmningen genom att till exempel välja energifönster.
  • Utseende – vilket är fönstrets estetiska funktion? Fundera över vilken form, storlek och vilka utsmyckningar du vill ha.

När du gör efterforskningar om fönster på nätet, i butik eller hos hantverkare, kom ihåg dessa grundpelare, så kan du göra ett smart beslut om vilken typ av fönster du behöver innan du skickar ut förfrågningar om en offert.

Här kan du läsa mer om olika fönstertyper 

Att be hantverkaren om en offert

Först och främst, innan du på riktigt kontaktar en hantverkare för att be om en offert om fönsterbyte – fråga vänner och bekanta som har gjort fönsterbyten om deras hantverkare. Var de nöjda, var priset skäligt och så vidare. När du gjort det, kan du börja ta kontakt med hantverkare och be dem komma hem till dig för att undersöka förutsättningarna för fönsterbyten hemma hos dig, samt för att mäta. På så sätt kan hantverkaren själv lättare beräkna ett korrekt pris för arbetet. Meddela redan här om du vill att hantverkaren även ska räkna på ROT-avdraget, så kan du få ner priset i fönster offerten redan från början.

Hur ska en fönster offert se ut?

Alla offerter ser olika ut och varje hantverkare räknar in olika saker i olika delar av offerten. Det man generellt kan säga är att:

  • Du ska kunna se var varje kostnad kommer ifrån. Alternativt ska hantverkaren kunna svara på det. Detta tyder på professionalitet.
  •  Moms bör stå med i offerten, alternativt vara inräknat i priset.
  • Jämför minst tre olika offerter mot varandra, gärna fler, så kan du få en klar bild av vad som verkar vara ett bra pris. Du ser också vem som har bäst koll på arbetsmomenten och dess utförande samt huruvida offerten verkar seriös eller inte!