Den totala kostnaden – köp och installera nya fönster

Den totala kostnaden – köp och installera nya fönster

Tekniken går framåt och så även fönstermarknaden. Att göra ett fönsterbyte är idag en kostnad som allt fler bostadsägare överväger av såväl estetiska som ekonomiska skäl.

Skillnad mellan stora och små fönster

Att byta fönster har ofta en stor effekt på hemmets stil, funktionalitet och energinivå. Många människor har fortfarande uppfattningen att ju större fönster desto sämre energibesparing. Fönster har tidigare inte haft samma isolerande egenskaper som dagens moderna fönster har, men nu ser verkligheten annorlunda ut.

Oavsett om köper ett kostsamt specialanpassat 3-glasfönster eller ett enklare 2-glasfönster med standardmått, förbättrar du ditt hems energisystem jämfört med dina gamla fönsters sämre isoleringsförmåga.

Skillnaden med ett fönsterbyte idag jämfört med hur det har varit tidigare är med andra ord mycket stor. Den kostnad som ett fönsterbyte innebär behöver därför ses ur ett långsiktigt energiperspektiv.

Kostnaden för ditt fönsterbyte

Vilken kostnad ett fönsterbyte innebär varierar stort från fönstertyp till fönstertyp, och det finns alltid fördelar och nackdelar med att välja ett billigare eller lite mer exklusivare fönster.

Ett fönster med 3-glaskassetter är i regel dyrare än de mer traditionella 2-glasfönstren, men har å andra sidan ett generellt lägre U-värde (bättre energieffektivitet).

Ytbehandlade fönster brukar kosta lite mer än ej ytbehandlade fönster, men kräver också mindre underhåll.

Kostnad för fönsterbyte påverkas också mycket av om du ska ha standardiserade fönstermodeller eller specialformade fönster, storleken på fönstret, energisparglas eller vanligt glas, vilka fönsterkarmar du väljer (trä, aluminium eller PVC?), om du ska ha standardfärg eller en speciell målning av fönstret osv; ju fler val utanför företagens standardsortiment desto kostsammare blir fönsterbytet.

Slutkostnaden

Ett fönster kan därför kosta allt mellan 700 kr -10 000kr – helt beroende på vad du är ute efter för typ av fönsterlösning. Återigen gäller det att komma ihåg de stora fördelarna med energieffektiva fönster, samt faktumet att ett bra fönsterbyte innebär en betydande investering i husets totala marknadsvärde.

När det kommer till arbetskostnaden vid anlitande av hantverkare/firman styrs den av de praktiska förutsättningar som råder vid fönsterbytet. Ju svårare installation desto längre arbetstid och därmed en dyrare slutfaktura. Man kan räkna med en arbetskostnad på 450-650 kronor per timme. Normalt sett tar ett fönster mellan två till fyra timmar att installera.

Vem ska genomföra ditt fönsterbyte?

Förutom att kolla upp vilken typ av fönster man vill köpa bör man också försäkra sig om att fönsterfirman är bra. Både vad gäller inköp av fönster samt installation.

De flesta företagen erbjuder ett totalpris för både materialkostnad och installationsarbete så att du från början ska veta din exakta kostnad för ditt fönsterbyte och slippa tråkiga överraskningar. De flesta företagen erbjuder även ett kostnadsfritt hembesök där du och en hantverkare tillsammans går igenom planeringen av fönsterbytet. Se därför till att jämföra flera olika offerter för en så bra kostnad som möjligt för ditt fönsterbyte!