Hur byter jag fönster?

Hur byter jag fönster?

Du kan byta dina fönster själv om du är ganska händig. Det är en tidskrävande uppgift som kräver stort kunnande för att det ska bli bra. Monteringen skiljer sig en del beroende på om du har en yttervägg i trä eller betong. Det rör sig främst om vilken typ av infästning du behöver – spik eller karmskruv. Nedan har du en beskrivning av hur du går tillväga för att genomföra ett byte av hela fönstret.

Det här behöver du:

 • Nytt fönster
 • Tumstock
 • Karmskruvsverktyg
 • Drevningsverktyg eller spackel
 • Kofot
 • Karmskruvar
 • Hyvel
 • Drevningsremsor
 • Vattenpass
 • Vinkelhake
 • Träkilar
 • Eventuellt borr till karmskuv

Så här byter du fönster 

Självklart ska du läsa monteringsanvisningarna för det nya fönstret men innan du kan sätta in det nya måste du ta bort det gamla…

 • Börja med att ta bort det gamla fönstret. Ta bort fodret runt fönstret och var försiktig, dels för att du inte vill ha några tryckmärken i väggen från kofoten men även för att du kanske kan använda fodret runt ditt nya fönster om karmtjockleken på ditt nya fönster är samma som tidigare.
 • Såga bort alla skruvar och spikar mellan karm och vägg.
 • Lossa alla kilar och lyft ut karmen från väggen. Är det en äldre installation kan du komma att behöva såga igenom karmen bit för bit.
 • Gör rent fönsteröppningen och kontrollera att virket där det tidigare fönstret suttit är friskt. Hittar du några rötskador behöver du byta ut de delar av infästningen som är skadade.

Placera fönstret

 • Optimal placering för fönstret är naturligtvis mitt i öppningen. Du vill även säkerställa att du får en god luftcirkulation för att undvika imma. Därför måste du mäta fönstret och karmyttermåttet och med hjälp av klossar säkerställa att du får fönstret i rätt position innan montering. För att få fram måtten på klossarnas höjd kan du använda den enkla beräkningen: öppningens höjd minus karmyttermåttets höjd delat med två. Lägg därefter två klossar på vardera sidan cirka 50 mm från kanten och måtta in med vattenpasset så dessa ligger i våg. Var noggrann med kontrollen då denna delen av installationen är viktig för att fönstret ska hamna rätt.
 • Ställ in fönsterkarmen i öppningen. Ett tips här är att det, beroende på vilken typ av fönster du har, kan vara bra att fästa en planka på utsidan så att du kan jobba med fönstret utan att det trillar ut. Kan du ta bort fönstret och bara jobba med karmen är det naturligtvis enklare.
 • Nu kan du börja fästa kilar runt fönstret för att få det på plats. Mät kontinuerligt med vattenpasset så att du vet att karmen sitter rätt både horisontellt och vertikalt. Kontrollera även att karmen inte lutar utåt eller inåt.
 • Kontrollera diagonalmåtten så att inte karmen blir skevt monterad. Börja därefter att fästa karmskruvarna.
 • Ta bort kilarna som du satte vid sidostyckena på karmen. Obs. det är viktigt att du lämnar kvar de som du använde på botten.

Isolera

 • När fönsterkarmen är på plats är det dags att isolera. För att minimera risken för kallras, det vill säga, bryggor av kalluft som gömmer sig i din vägg, måste du vara noggrann när du drevar. Att dreva gör du genom att trycka in en drivremsa i mellanrummet mellan karm och vägg. Innan du börjar med isoleringen, testa att öppna och stänga fönstret så att du vet att det sitter rätt. Fördela därefter isoleringsmaterialet jämnt, men packa det inte för hårt så att du förändrar karmens position eller form.
 • Använd därefter en drevningslist för att täcka karmens insida – denna tätning görs inte från utsidan. Var noggrann med att listen är lufttät men inte diffussionstät, det vill säga, att fukt kan passera. Därefter kan du också täta med fogmassa.
 • Montera fönsterbleck och foder.
 • Lycka till!

Tips för dig som vill ta in en hantverkare istället