Så fungerar ROT-avdraget vid ett fönsterbyte

Så fungerar ROT-avdraget vid ett fönsterbyte

Att renovera eller byta fönster är inte billigt. Hur stor kostnaden blir beror på flera faktorer. Vi har tidigare skrivit om hur det går att dra ner på priset med bland annat billigare ramar. En faktor som vi går igenom lite djupare på just den här sidan är ROT-avdraget.

Vad är ROT-avdraget?

ROT-avdraget (Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad) är en del av ett stimulansprogram från regeringen. Det innebär att regeringen betalar av en del av arbetskostnaden för tjänster och arbeten som utförs inom just dessa områden.

Hur fungerar avdraget i praktiken?

Du ber ett eller flera företag om ett kostnadsförslag för exempelvis ett fönsterbyte. Du anger att du vill veta vad priset blir inklusive ROT-avdraget. De offerter du får in kommer att ange vad det priset blir när avdraget har utförts samt hur stort avdrag du får.

Avdraget görs endast på arbetskostnaden. Du kan få ett avdrag på 30 procent av arbetskostnaden – upp till 50 000 kronor. Om ytterligare en person äger huset kan ni bägge utnyttja era ROT-avdrag. På så sätt kan ni få ned renoveringspriset med upp till 100 000 kronor.

Regler för ROT-avdraget

Det finns flera bestämmelser kring ROT-avdraget. Det är inte så konstigt att det finns heller, det handlar trots allt om skattebetalarnas pengar. För att kunna nyttja det fulla avdraget måste du först och främst ha betalat in skatt till Skatteverket samt äga bostaden där arbetet ska utföras.

Håll koll på ROT-avdraget

Det är inte bara du som har krav på dig när det kommer till ROT-avdraget. Om du vill kunna få ned renoveringskostnaden med ROT-avdraget måste företaget som utför tjänsten uppfylla vissa kriterier. Företaget måste ha F-skatt och utföraren får inte vara nära besläktad med dig. För mer exakt information kring regler och krav på beställare och utförare kan du gå in på Skatteverkets hemsida.

Undvik restskatt

ROT-avdraget gäller för mer än bara fönster. Det kan exempelvis användas vid en badrumsrenovering eller när du ska köpa in och installera en värmepump. Du kan snabbt komma upp till dina 50 000 kronor vid ett projekt. Om du får mer än 50 000 kronor i ROT-avdrag, kanske genom att flera företag använder avdraget för att få ned ditt pris, kommer du att tvingas betala tillbaka mellanskillnaden. Det är aldrig roligt att slås av en restskatt.

Det är även viktigt att rätt person betalar. Om det är mer än en person vars ROT-avdrag ska användas så är det av yttersta vikt att det blir rätt.

Gör detta för att få ROT-avdrag

Börja med att hämta in offerter och ange att du vill ha ROT-avdraget.

Det ska du kolla efter på offerten

Ta fram fastighetsbeteckningen tillsammans med personuppgifter till dig och din partner om ni ska nyttja avdraget tillsammans. Teckna avtalet med företaget. Begär ett så kallat ”Särskilt meddelande” från Skatteverket och ge till företaget. När jobbet är färdigt får du din faktura och här anges det totala priset minus avdraget. Du betalar fakturan och företaget begär ersättning från Skatteverket. När allt är färdigt så får du ett meddelande från Skatteverket om att du använt dig av ROT-avdraget.