Så mycket kostar olika fönster – stora som små

Så mycket kostar olika fönster – stora som små

Att införskaffa stora, vackra fönster var tidigare förknippat med ett lyxigt ljusinsläpp följt av dyrare uppvärmningskostnader. Idag ser fönstertekniken tack och lov annorlunda ut. Med dagens moderna och betydligt energieffektivare fönster är denna tidigare negativa aspekt ett minne blott.

Oavsett om du vill ha ett traditionellt format fönster, takfönster, fönsterdörrar eller specialanpassade fönster i fria former innebär fönsterbytet ett rejält lyft för ditt hem – såväl estetiskt som ekonomiskt.

Nyttan av ett fönsterbyte

Med ett fönsterbyte får du inte bara ett snyggt och rejält modernt fönster vars rika ljusinsläpp förhöjer trivseln i hemmet varje dag, du gör dessutom en miljösmart och ekonomisk investering.

Moderna fönster, oavsett form och placering, är betydligt bättre isolerade jämfört med gamla fönster vilket innebär att de utestänger kyla som annars kräver mer energiförbrukning och således också en högre uppvärmningskostnad. Stora, moderna fönster innebär rent av en kostnadsfri uppvärmningskälla i kraft av det stora naturliga ljusinsläppet. Dessutom är många moderna fönster utrustade med ljuddämpande egenskaper vilket ökar livskvalitet ytterligare, i synnerhet om man bor i ljudliga miljöer.

Det är en klok idé att förhålla sig långsiktigt till det pris man betalar för ett fönsterbyte; de energimässiga fördelarna med nya fönster kommer att betala av sig automatiskt. Värt att tänka på är förstås även faktumet att ett fönsterbyte höjer husets värde.

Pris för ett fönsterbyte

Det pris du kommer att betala för ditt fönsterbyte styrs av många olika faktorer. Först och främst styrs priset av huruvida du väljer något standardfönster eller om du väljer ett specialanpassat fönster efter ditt hus särskilda förutsättningar eller just din personliga smak.

Ju krångligare monteringsprocess, liksom ju större fönster, desto större kostnader. Eventuella tillval såsom glas med särskilda egenskaper, färger eller övrigt fönstermaterial medför ytterligare kostnader.

En annan faktor som man noggrant bör överväga är graden energieffektivitet som man behöver. Energieffektivitet mäts i ett så kallat U-värde – ju lägre U-värde desto bättre energieffektivitet, oftast till högre fönsterpris.

Så mycket kostar olika fönster

Med tanke på den stora variationsrikedomen hos dagens moderna fönster är det svårt att säga vad ett särskilt fönster normalt sett kostar, men här följer en grov uppskattning:

• 2-glasfönster: 700-3500 kr
• 3-glasfönster: 2000 – 5000 kr
• takfönster: 3000 -10 000 kr
• takkupol: 4000 – 10 000 kr.

Vad gäller monteringen av fönster brukar man räkna med en arbetskostnad på 450-650 kronor per timme. Svårighetsgraden av arbetet påverkar tiden men normalt sett hamnar arbetskostnaden mellan 1000-2000 kronor per fönster. Denna kostnad kan dock reduceras avsevärt med hjälp av ROT-avdraget.

Bra tips inför ett fönsterbyte

Mycket finns alltså att tänka på när man beställer nya fönster. Låt oss därför sammanfatta några bra tips inför ditt fönsterbyte, för att ditt pris och resultat ska bli så bra som möjligt:

• Överväg glas som reducerar värmen i fönster placerade i söderläge.
• Överväg även glas med ljuddämpande egenskaper om du bor i ett område med oönskade ljudinslag.
• Välj 3-glasfönster för ett miljösmart, ekonomiskt och komfortabelt fönster.
• Kom ihåg att välja fönster med ventiler om du saknar mekanisk ventilation i hemmet.

Och till sist, kom ihåg att de flesta företagen erbjuder kostnadsfritt hembesök, varför det är en god idé att jämföra pris för fönsterbyte mellan flera olika företag!