Snabbguide till att byta fönster – U-värde och andra tips

Snabbguide till att byta fönster – U-värde och andra tips

Här kommer en kort introduktion i hur du kan tänka när du ska byta fönster. Ämnen som behandlas är isoleringsförmåga, utseende och funktion. Hur bra ett fönster isolerar och håller värmen inne i huset, eller hur bra någon annan del av ditt hus isolerar, mäts med ett europeiskt fastställt värde, ett så kallat U-värde.

Så fungerar det med U-värde

Ju lägre U-värde desto bättre.

  • Under 1,2 i U-värde får fönstret får klassas som energifönster. Att byta till ett sånt fönster kan dra in på din värmekostnad.
  • Under 0,9 i U-värde får fönstret Energiklass A-märkning. Mycket väl isolerande fönster.

Fönster som isolerar bäst

Generellt kan man säga att fönster som har flera glasrutor och däremellan lager av luft eller ädelgas isolerar bättre en enkla rutor. Dessa fönster kallas:

  • Tvåglasfönster/Tvåluftsfönster
  • Treglasfönster/Treluftsfönster
  • Fyrglasfönster/Fyrluftsfönster

Benämningen beror på hur många skivor glas eller hur många luftfickor som sitter emellan skivorna.

Anledningen till att man fyller fickorna med ädelgas är att man kommit på att vissa ädelgaser kan hjälpa till att hålla värme inne, och även stänga kylan ute.

Funktion på fönstret och ramar

Det är inte bara hur många glasskivor fönstret har som avgör dess isoleringsförmåga, utan även de andra materialen som det är uppbyggt av. Här spelar ramen en stor roll. När du ska byta fönster är ramarna en kostnad som kan justeras beroende på materialet. De tre vanligaste ramtyperna i Sverige är:

  • Träramar – trä isolerar väl och är en mycket billig typ av ram till fönster i Sverige, mycket för att vi har stor tillgång till trä genom våra skogar. Trä kräver dock underhåll genom årens lopp. Å andra sidan kanske man behöver underhålla dem vart tionde år, vilket ju inte är särskilt ofta.
  • PVC-ramar – har länge varit vanliga i till exempel Tyskland, men på grund av att de inte hade så bra isolerande egenskaper har de länge inte varit så populära i kalla Sverige. Nyare PVC-fönster har dock mycket bättre U-värden. En mycket billig typ av ram.
  • Aluminiumramar – den dyrare varianten av ramar. Aluminium har mycket bra isolerande egenskaper, och är näst intill underhållsfri. Dock miljöpåfrestande vid tillverkning.